FireAnt

TẢI VỀ

Tải về phần mềm CQG phiên bản mới nhất cho mọi thiết bị

CQG Mobile

Nhà đầu tư có thể tiến hành theo dõi giá cả hàng hóa, tạo danh sách hàng hóa cần theo dõi khi cần. Đồng thời, nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh ngay trên chính thiết bị di động, ở bất kỳ nơi đâu.

CQG Desktop

Phần mềm CQG Desktop là giải pháp hiệu quả nhất cho nhà đầu tư có thể tiến hành đặt lệnh trực tiếp trên nền tảng Web. Khách hàng có thể đăng nhập, theo dõi tài khoản nhanh chóng, thuận tiện ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ khả năng trình duyệt web.

Tương thích

Hệ điều hành Windows và Apple

Trình duyệt

Google Chrom, Apple Safari, Microsoft Edge..