FireAnt

Hướng dẫn Nạp tiền

Bước 1 Chuyển khoản vào tài khoản nạp tiền theo thông tin sau:

Ngân hàng: Vietcombank - VCB
Số tài khoản: 0451000501892
Phí nộp tiền: Theo quy định của ngân hàng
Nội dung: Không bắt buộc

Bước 2 Kiểm tra số dư Tài khoản và lịch sử giao dịch để biết kết quả nạp tiền