FireAnt

Gạo Thô

Hàng hóa giao dịch

Gạo thô CBOT

Mã hàng hóa

ZRE

Độ lớn hợp đồng

2 000 cwt (~ 91 tấn hoặc 200,000 pound) / lot

Đơn vị yết giá

cent / cwt

Bước giá

0.5 cent / cwt

Tháng đáo hạn

Tháng 1, 3, 5, 7, 9, 11

Giờ giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 09:00
- Phiên 2: 20:30 - 01:45 (ngày hôm sau)

Ngày đăng ký giao nhận

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Biên độ vị thế

Theo quy định của MXV từng thời điểm

Biên độ giá

Giới hạn giá ban đầu

Giới hạn giá mở rộng

$1.10/cwt

$1.65/cwt

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Gạo thô hạt dài loại 1, Gạo thô hạt dài loại 2