FireAnt

Khí Tự Nhiên Mini

Hàng hoá giao dịch

Khí tự nhiên NYMEX

Mã hàng hóa

NQG

Độ lớn hợp đồng

2,500 triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu) / lot

Đơn vị giao dịch

USD / mmBtu

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)

Bước giá

0.005 USD / mmBtu

Tháng đáo hạn

Các tháng liên tiếp trong năm hiện tại và 5 năm tiếp theo

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng          

Theo quy định của MXV

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Không giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới