FireAnt

Bạch Kim

Hàng hóa giao dịch

Bạch kim NYMEX

Mã hàng hóa

PLE

Độ lớn hợp đồng

50 troy ounces/ lot

Đơn vị yết giá

USD / troy ounce

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 

05:00 – 04:00 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.1 USD / troy ounce

Tháng đáo hạn

Theo quy định của MXV

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc thứ 3 cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Hàng hóa