FireAnt

Khí Tự Nhiên

Theo quy định của sản phẩm Khí tự nhiên (Natural Gas) giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa NYMEX.
Khí đốt tự nhiên Henry Hub đáp ứng những tiêu chuẩn FERC của Sabine Pipe Line LLC.