FireAnt

Quặng Sắt

Hàng hóa giao dịch

Quặng sắt 62% Fe - SGX

Mã hàng hóa

FEF

Độ lớn hợp đồng

100 tấn/ lot 

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6: 

·         Phiên 1: 06:10 – 19:00

·         Phiên 2: 19:15 – 04:15 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.05 USD / tấn

Tháng đáo hạn

12 tháng liên tiếp, trong giai đoạn 04 năm tính từ năm hiện tại

Ngày đăng ký giao nhận

5 ngày làm việc trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Hàng hóa