FireAnt

Ca Cao

Hàng hóa giao dịch

Cacao ICE US

Mã hàng hóa

CCE

Độ lớn hợp đồng

10 tấn / lot

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 00:30
(ngày hôm sau)

Bước giá

1 USD / tấn

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhận

Trước ngày 

Ngày thông báo đầu tiên

Trước ngày làm việc thứ sáu của tháng đáo hạn 10 ngày làm việc

Ngày giao dịch cuối cùng

Trước ngày làm việc cuối cùng của tháng đáo hạn 11 ngày làm việc

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Hàng hóa