FireAnt

Đường Trắng

Hàng hóa giao dịch

Đường trắng ICE EU

Mã hàng hóa

QW

Độ lớn hợp đồng

50 tấn / lot

Đơn vị yết giá

USD / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6:
14:45 – 00:00
(ngày hôm sau)

Bước giá

10 cents / tấn (0.1 USD / tấn)

Tháng đáo hạn

Tháng 3, 5, 8, 10, 12, với tổng số tháng được niêm yết là 8

Ngày đăng ký giao nhận

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

16 ngày trước ngày đầu tiên của tháng đáo hạn, vào thời điểm 17:55 (giờ London). Nếu ngày này không phải là ngày làm việc, ngày giao dịch cuối cùng sẽ là ngày làm việc liền trước

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Không quy định

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Hàng hóa