FireAnt

Dầu Cọ Thô

Hàng hoá giao dịch

Dầu cọ thô BMDX

Mã hàng hóa

MPO

Độ lớn hợp đồng

25 tấn / lot 

Đơn vị yết giá

MYR / tấn

Thời gian giao dịch

Thứ 2 - Thứ 6:

• Phiên 1: 09:30 – 11:30

• Phiên 2: 13:30 – 17:00

 

Thứ 2 - Thứ 5:

• Phiên 3: 20:00 – 22:30

Bước giá

01 MYR / tấn

Tháng đáo hạn

Tháng hiện tại, 11 tháng kế tiếp và các tháng lẻ trong giai đoạn 3 năm tiếp theo

Ngày đăng ký giao nhận

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đầu tiên

Theo quy định của MXV

Ngày giao dịch cuối cùng

Trưa ngày 15 của tháng đáo hạn, nếu ngày 15 là ngày nghỉ thì ngày giao dịch cuối cùng sẽ được đẩy lên ngày làm việc liền trước ngày 15

Ký quỹ

Theo quy định của MXV

Giới hạn vị thế

Theo quy định của MXV

Biên độ giá

Theo quy định của MXV

Phương thức thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chuẩn chất lượng

Tiêu chuẩn được chi tiết bên dưới

Hàng hóa